Vertrouwen in de
toekomst met mediation

Vertrouwen in de
toekomst met
mediation

Mediation wordt voor veel verschillende conflicten ingezet. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsconflict, familieruzie, burenruzie, scheiden of een zakelijk conflict. Vaak is de onenigheid zo ver opgelopen dat jullie er samen niet meer uitkomen. De emoties zijn zo opgelopen dat jullie niet meer horen wat de ander zegt of je wil zelfs niet meer in één ruimte zijn met de ander. Een mediator kan hierbij helpen. Als derde, neutrale, persoon kan ik jullie begeleiden om er wel samen uit te komen.

Scheiden

Arbeid mediation

Familie mediation

Zakelijk mediation

Voordelen mediation

Mediation is er niet voor niks en heeft verschillende voordelen ten opzichte van een juridische procedure. Vaak wordt door een rechtbank ook aangegeven eerst mediation te proberen, voordat de rechter een uitspraak doet. Mediation is dan ook aan te raden! De belangrijkste voordelen zijn:

Je hebt zelf invloed op de uitkomst en dus jouw toekomst. Als het conflict een juridische procedure wordt, dan besluit een rechter en heb je hier zelf minimaal invloed op. Door middel van een mediator mét elkaar in gesprek te gaan wordt samen naar een oplossing gezocht. Een passende oplossing waar beide partijen een goed gevoel bij hebben.

Een juridische procedure bij de rechtbank loopt vaak maanden, waar je met mediation veel sneller stappen kan maken. Afhankelijk van het gewenste tempo kan InMedio daarin mee gaan en kan binnen enkele weken alles geregeld zijn. Als het om echtscheiding gaat, dan is de doorlooptijd ook afhankelijk van de doorlooptijd bij de rechtbank.

Mediation  is een stuk goedkoper dan een juridische procedure waar voor iedere partij afzonderlijk een advocaat nodig is. De advocaten gaan met elkaar onderhandelen met als doel het maximale eruit halen voor de eigen cliënt. En dat kost tijd… en dus geld.

De relatie tussen jullie blijft beter of blijft stabiel door een mediator. Daardoor kan een conflict in mediation vaak op een zodanige manier worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-winsituatie ontstaat. Dit is belangrijk om op goede voet afscheid te nemen of de verstandshouding op lange termijn in stand te houden. Zeker met kinderen in een scheiding of een familielid is een stabiele relatie van belang.

De rol van de mediator

De rol van
de mediator

Een mediator helpt je van begin tot eind. Om bemiddeling tijdens een conflict succesvol te laten verlopen zijn er een aantal voorwaarden en uitgangspunten die gehanteerd worden. Deze voorwaarden en uitgangspunten worden voordat een traject start bij InMedio met alle partijen gedeeld en besproken. De belangrijkste voor jou om te weten zijn:

Mediation is altijd een vrijwillige keuze en dat betekend dat jij, de andere partij maar ook de mediator te allen tijde het traject kunnen stoppen. Maar let op want vrijwilligheid betekent niet vrijblijvendheid. Er wordt van jullie wel verwacht dat er deelgenomen wordt met het doel het conflict mét elkaar op te lossen.

Alles wat tijdens het mediationtraject besproken wordt, blijft onder de deelnemende partijen. Dit geldt ook voor de mediator en de eventuele verslagen die gemaakt worden. Wil je over het mediationtraject met iemand anders, bijvoorbeeld een vriendin, ouders of partner, praten? Dan kan dit alleen als de andere partij daar toestemming voor geeft. Dit wordt tijdens het eerste gesprek besproken.

Bij mediation is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt zodat jullie open tegen elkaar kunnen zijn. Als je jezelf open kunt stellen en de ander kunt vertellen wat je écht bezighoudt, dan worden de mooiste resultaten behaald.

Jullie zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de manier waarop het conflict opgelost wordt. De mediator geeft jullie de ruimte zelf besluiten te nemen met betrekking tot de vraag wat voor jullie beide een aanvaardbare oplossing is. Het is dan aan jullie om die ruimte te nemen en te kijken wat voor jou belangrijk is.

Het is erg belangrijk dat er vertrouwen in InMedio als mediator is. Daarom is het gratis en vrijblijvend intakegesprek ook zo belangrijk. Zo kunnen we elkaar leren kennen en kunnen jullie aanvoelen of ik de geschikte mediator voor jullie ben. Zonder de juiste klik kan het mediationtraject niet starten.

Een conflict…. En nu?

Als je mediation kunt inzetten bij jouw conflict dan is dat de meest prettige manier om samen alles te kunnen regelen.
Zo kom je tot keuzes die je zelf maakt en die voor jou het beste zijn. Heb jij een conflict en heb je hulp nodig?

Neem vandaag nog contact met mij op!

Een conflict… En nu?

Als je mediation kunt inzetten bij jouw conflict dan is dat de meest prettige manier om samen alles te kunnen regelen.
Zo kom je tot keuzes die je zelf maakt en die voor jou het beste zijn. Heb jij een conflict en heb je hulp nodig?

Neem vandaag
nog contact
met mij op!