Scheiden is niet iets wat je zomaar doet. Vaak is daar bij de verlater (degene die het uiteindelijke besluit neemt) al een lang denkproces aan vooraf gegaan. De verlatende (degene die te horen krijgt dat de ander wil scheiden) kom het in de meeste gevallen als donderslag bij heldere hemel binnen. Ongeacht hoe de scheiding tot stand komt, jullie krijgen te maken met verlies. Het verlies van jullie samen, jullie gezin, het leven wat je had. Daarom wordt ook in de context van scheiden gesproken over rouwen. Ik neem je in dit blog mee in het verwerkingsproces scheiding.

Rouwcurve van Elisabeth Kübler-Ross

Om verder te kunnen met je nieuwe toekomst, is er volgens psychiater Kübler-Ross eerst rouwverwerking nodig. De scheiding zal eerst een plaats moeten krijgen en er moet enige vorm van acceptatie zijn voordat je verder kan. Ieder mens is uniek en verwerkt de scheiding op zijn/haar manier, maar in grote lijnen kun je wel zeggen dat de rouwcurve uit grofweg zeven fases bestaat. Op welke volgorde deze fases doorlopen worden en hoe lang erover gedaan wordt, is per persoon verschillend. Het kan ook zijn dat er fases worden overgeslagen. Tijdens mediation bij scheiding komt het zelden voor dat beide partners zich in dezelfde fase bevinden. De verlater is eigenlijk altijd verder in de verwerking dan de verlatene, omdat de verlater al langer na heeft gedacht over het besluit om te gaan scheiden. Dit zijn de fases waar je (gedeeltelijk) tijdens het verwerkingsproces scheiding doorheen gaat.

Fases van rouw bij het verwerkingsproces scheiding

1. Shock

De scheidingsmelding wordt gedaan door de verlater aan de verlatene. De verlatene is in shock en weet vaak niet wat hem/haar overkomt. Dit kan allerlei emoties oproepen.

2. Ontkenning

In deze fase beschermt de persoon zichzelf door de waarheid volledig af te wijzen. Doen alsof het er niet is. Hierdoor kan de waarheid gedoseerd binnenkomen en komt de pijn niet ineens binnen. Aan het eind van deze fase wordt er gezocht naar een schuldige, de feiten en de waarheid.

3. Frustratie

Tijdens de derde fase komt in het begin de boosheid naar boven. De brenger van het nieuws moet het ontgelden en gedachten als “Waarom nu?” of “Waarom ik?” komen naar boven. De schuld wordt volledig bij de ander gelegd en er wordt niet naar de eigen rol gekeken. Gedachtes als “Ik heb alles voor je gedaan en nu ga je weg” of “We hebben het zo fijn samen” komen in deze fase vaak voorbij. Door naar een schuldige te zoeken en niet naar zichzelf te kijken, is het ook makkelijker het verlies en verdriet te “vergeten”.
Als de verliezer eenmaal merkt dat de boosheid of protesteren niet helpt dan gaat die persoon vaak zichzelf doelen stellen of dingen beloven. “En als ik nu stop met elke dag sporten, dan hebben we toch meer tijd samen? Blijf je dan wel nog bij me? “Bij een scheiding wordt hier ook vaker naar een rechtbank gestapt als tegenaanval. “Dan kan hij het krijgen ook”.

4. Depressie

Als het voorgaande allemaal niet helpt dan komt de machteloosheid naar boven. Je weet niet wat je moet doen en ziet geen positieve toekomst meer voor je. Hier voel je vaak angst, verdriet en misschien wel spijt als jij de keuze hebt gemaakt. Je trekt je terug en sluit je af voor iedereen.

5. Uitdaging

Vanaf deze fase ga je jouw nieuwe leven invullen en dingen proberen. Je kijkt wat er wel allemaal mogelijk is en hoe je nieuwe leven eruit zou kunnen zien.

6. Aanvaarding

Uiteindelijk ga je toch accepteren dat de situatie is zoals die is en dat je niet meer terug kunt. Vanaf dit punt sta je eventueel open voor nieuwe relaties en worden de negatieve ervaringen meer naar de achtergrond verbannen.

7. Integratie

In de laatste fase leef jij je nieuwe leven. Je hebt alle veranderingen in je leven ingebouwd en je hebt positieve energie om naar de toekomst te kijken. De zon schijnt weer aan de horizon.


Hulp bij rouwverwerking scheiding

Nu ben je al een stuk wijzer over de fases tijdens de rouwverwerking van een scheiding. Iedere fase zal in duur en intensiteit per persoon verschillen. Het herkennen en erkennen van deze fases is niet voor iedereen even gemakkelijk. Door professionele hulp in te schakelen is dit een stuk eenvoudiger en kun je het rouwproces op een efficiënte manier versnellen. Tijdens mijn coaching sessies en soms tijdens de mediation gesprekken, bespreek ik deze curve. Dit om te begrijpen in welke fase jij en je ex-partner zich bevinden en zo meer begrip te krijgen voor elkaar.

Heb jij na het lezen vragen of wil je een vrijblijvend een kennismakingsgesprek plannen, neem dan contact met me op.

Ik wil een kennismakingsgesprek

Ik wil dit graag delen op mijn social media: