Kinderen van gescheiden ouders
Ouderschap na scheiding

Als mediator en scheidingscoach ben ik geen kindercoach. Ik kan dan ook geen directe hulp voor kinderen van gescheiden ouders geven. Maar ik ben ervan overtuigd dat de impact van de scheiding op de kinderen grotendeels bij de ouders begint en daarom help ik juist de ouders. Dit doen we samen met een ouderschap na scheiding traject.

Toch blijft het voor de kinderen altijd lastig. Ze kunnen last krijgen van schuldgevoel, verlatingsangst en bang dat ouders hen niet meer lief vinden.
Er gaat zoveel om in dat jonge brein. Daar moet je als gescheiden ouders mee om leren gaan en op in kunnen spelen.

De reden waarom ik mediator en scheidingscoach ben geworden is voor de kinderen van gescheiden ouders. Ik gun ieder kind het beste, maar weet dat hulp voor kinderen met gescheiden ouders altijd begint bij de ouders zelf. Daarom help ik gescheiden ouders om de kinderen op nummer één te zetten zodat de impact voor de kinderen zo min mogelijk is.

Ik wil een kennismakingsgesprek

Kinderen van gescheiden ouders

Vroeger waren er bijna geen kinderen van gescheiden ouders. Tegenwoordig ben je zeker niet meer de enige in de klas. Er zijn in de loop van de jaren boeken, websites en coaching groepen ontstaan voor professionele hulp voor kinderen van gescheiden ouders. Kinderen die elkaar onderling helpen, maar ook professionals die naar kinderen luisteren.

Als moeder en bonusmoeder van kinderen van gescheiden ouders zie ik veel verschillende manieren hoe kinderen met verwerken van een scheiding omgaan. Dit heeft ook heel erg te maken met de leeftijd waarop ouders gescheiden zijn, hoe de ouders gescheiden zijn en hoe ouders na de scheiding met elkaar omgaan. Maar ook met geslacht, plaats in het gezin en hun karakter.

Als een kind de scheiding niet alleen kan verwerken dan zijn er verschillende mogelijkheden om hulp bij gescheiden ouders te krijgen.

Begeleiding kinderen scheiding

Ben je ervan overtuigd dat jullie zelf het ouderschap goed oppakken, maar dat jullie kind begeleiding na de scheiding nodig heeft?
Ik kan zelf jouw kinderen niet helpen wanneer ouder uit elkaar zijn gegaan, maar ik kan jullie wel tips geven.
Hieronder zijn een aantal links naar websites waar je al meer informatie kunt vinden over kinderen en scheiding:

www.kiesvoorhetkind.nl

www.villapinedo.nl

www.vorkmeer.nl

Ouderschap
na scheiding

De manier waarop ouders scheiden en na de scheiding met elkaar omgaan is zo bepalend voor het ouderschap na een scheiding. Hoe prettiger je als ouders met elkaar omgaat, hoe minder impact de scheiding op de kinderen zal hebben.

Ook als er een stiefouder in beeld komt blijft de manier waarop je als ouder met je kinderen omgaat belangrijk, of misschien wel nog belangrijker. Vergeet niet dat jullie als ouders de opvoeders zijn en dat een stiefouder een begeleidende rol heeft. Ook al wonen jullie in één huis, elk kind heeft maar één echte vader en moeder.

Blijf elkaar informeren, laat kinderen niet kiezen tussen jullie, maak de ander niet zwart waar de kinderen bijzijn en gebruik de kinderen niet als boodschapper.

Ik wil een kennismakingsgesprek

Nieuw ouderschapsplan of herzien?

InMedio als mediator ouderschapsplan kan helpen als er een ouderschapsplan nodig is
of als er aanpassingen nodig zijn. Neem contact op als je vragen hebt of een afspraak wil maken.

Ik wil een ouderschapsplan (herzien)
Ik wil een kennismakingsgesprek

Nieuw ouderschapsplan of herzien?

InMedio als mediator ouderschapsplan kan helpen als er een ouderschapsplan nodig is of als er aanpassingen nodig zijn. Neem contact op als je vragen hebt of een afspraak wil maken.

Ik wil een ouderschapsplan (herzien)
Ik wil een kennismakingsgesprek