Als jullie als ouders besluiten om te gaan scheiden dan heeft dit impact op jullie hele gezin. Al voor het besluit maken jullie je zorgen over de kinderen en hoe het met jezelf verder gaat. Er moet zoveel praktisch geregeld worden dat je amper tijd hebt voor je emoties. Bij InMedio zorg ik ervoor dat jullie de praktische zaken goed en duidelijk regelen. Maar als jullie er zelf voor open staan, is er zeker ook ruimte voor jullie emoties.

Herken je dit rondom scheiden?
Ik wil een ”samen scheiden” traject

Herken je dit rondom scheiden?

 • Samen alles regelen.
  Je hebt op internet gelezen wat er allemaal geregeld moet worden om te scheiden. Het maakt je erg onzeker. Het is zoveel en er komen termen voorbij die je niks zeggen. Je wil de scheiding samen goed regelen maar je weet niet waar je moet beginnen.

 • Bezorgd om de kinderen.
  Als je er aan denkt wat er allemaal voor de kinderen geregeld moet worden dan voel je de tranen alweer komen. Alleen al de gedachte dat je jouw kinderen niet meer elke dag ziet maakt je zo verdrietig. Ze worden al zo snel groot en dan ga je ze nu ook nog minder zien. En hoe moet dat tijdens vakanties, hoe lang zie je ze dan niet? En je weet dat ze zo van de feestdagen houden met de hele familie, kan dat dan nog wel?

 • Onzeker over huis.
  Je komt thuis en loopt je woonkamer binnen. Je realiseert je ineens dat het huis misschien wel verkocht moet worden of dat je partner in het huis blijft wonen. Maar stiekem hoop je dat je er zelf kan blijven. Maar wat als dat niet zo is, waar ga je dan naar toe? En wat doet dat met de kinderen als ze niet in hun thuis kunnen blijven.

 • Financiële zorgen.
  Het is het einde van de maand en de salarissen worden gestort. Als je ziet er wat er nu elke maand binnenkomt en weer uitgegeven wordt dan maak je je zorgen. Kan ik dadelijk wel van mijn eigen salaris rondkomen? Kan ik nog wel het leven leiden wat ik nu leid? En dat de kinderen er iets van gaan merken is wel het laatste wat je wil.

Ik wil een kennismakingsgesprek

Download het GRATIS e-book

Download het GRATIS e-book

Hoe zou het voor jou zijn als…

 • De rust in jouw leven en dat van je kinderen terug is. Dat jullie met vertrouwen de toekomst in kunnen stappen.

 • Jullie kinderen weten dat er naar ze geluisterd wordt en dat er ook na de scheiding nog van ze gehouden wordt. Dat jullie als ouders er altijd voor ze zullen zijn, ook al wonen jullie niet in één huis.

 • Je duidelijkheid hebt over de huisvesting. Je weet dat er voor elk van jullie en de kinderen een “thuis” is.

 • Je geen zorgen meer hebt over de financiën omdat je weet hoe je er financieel voor staat.

De mogelijkheden met het traject

‘Today is your opportunity to build the tomorrow you want’.

Dit is mogelijk met het “Samen scheiden” traject

Ik begin om jullie huidige juridische, financiële en relationele situatie in kaart te brengen. Zo weet ik waar jullie afspraken over moeten maken. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van de kinderen, wonen, inkomen, pensioen en financiën. De samenlevingsvorm en welke afspraken toen zijn gemaakt spelen ook een rol. Ik zal vragen naar jullie wensen en verlangens voor de toekomst die meegenomen moeten worden bij het maken van de afspraken.

In deze stap gaan jullie samen in gesprek om de afspraken te maken. Ik begeleid jullie hierbij als neutrale derde, stap voor stap, totdat jullie het samen eens zijn. Ik heb aandacht voor jullie emoties, maak jullie wegwijs in alle getallen, wetten en regels. En zorg dat er niks vergeten wordt.

Als onderdeel van het traject ga ik ook met jullie kinderen in gesprek. Op deze manier kunnen zij aangeven wat zij belangrijk vinden. Ze voelen zich gehoord en gezien. Maar het is uiteindelijk aan jullie om te bepalen of er punten meegenomen worden in het ouderschapsplan.

Als jullie het eens zijn over alle afspraken, dan worden deze in een convenant en ouderschapsplan vastgelegd. Voor het convenant gaan we samen naar een deskundige advocaat die zorgt dat alle gemaakte afspraken ook juridisch goed vastgelegd worden. Zij zal vervolgens het verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank.

Als de rechtbank de scheiding heeft uitgesproken is de scheiding nog niet officieel rond. Daarvoor moeten eerst de stukken nog een keer door jullie getekend worden. Vervolgens kan de inschrijving van de scheiding bij de gemeente ingediend worden. Pas dan zijn jullie officieel gescheiden.

Na het officiële scheiden begint het pas, dan ga je alle gemaakte afspraken uitvoeren. En dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom volgt er altijd na negen tot twaalf maanden een nazorggesprek. Tijdens dit gesprek hoor ik graag hoe het met jullie en de kinderen gaat en of er aanpassingen op de gemaakte afspraken nodig zijn. En als er aanpassingen nodig zijn, kijken we wat ik daarin voor jullie kan betekenen.

Na afloop van het traject
Ik wil een ”samen scheiden” traject

Na afloop van
dit traject heb je…

 • Vertrouwen in de toekomst. Ook al was het af en toe lastig om met elkaar in gesprek te blijven, jullie hebben samen duidelijke en werkbare afspraken gemaakt over financiën en de opvoeding en zorg van jullie kinderen. Je kijkt weer met meer ontspanning naar je ex-partner. Jullie weten waar je aan toe bent en wat je van elkaar mag verwachten.

 • Rust in je hoofd. Jullie hebben samen als ouders het ouderschap na scheiding vorm gegeven. De wensen van jullie kinderen zijn meegenomen en daardoor voelen ze zich gehoord. Ze weten dat ze altijd twee ouders zullen hebben en dat jullie altijd voor ze klaar staan.

 • Geen zorgen meer over je woonsituatie. Of je nu in de huidige woning kunt blijven of niet, je weet dat er voor ieder van jullie een “thuis” is. Een thuis waar ieder zich veilig en vertrouwd voelt.

 • Rust in je financiële situatie. Je weet wat er maandelijks binnenkomt, wat je vaste lasten zijn en wat er over blijft voor jou en de kinderen. Zo kun je voor jezelf en samen met de kinderen plannen maken voor de toekomst.

Investering “Samen scheiden”

De investering voor het “samen scheiden” traject is afhankelijk van jullie persoonlijke situatie (getrouwd, registreerd partnerschap of samenwonen) en of er recht is op gesubsidieerde rechtsbijstand. Graag kijk ik tijdens het kennismakingsgesprek naar jullie huidige situatie en toekomstige wensen en op basis daarvan kan ik een prijsopgave doen.

Mocht het gewenst zijn om de gesprekken aan huis te doen, dan komt er een meerprijs voor de kilometervergoeding en reistijd bij.

Ik wil een kennismakingsgesprek

Veel gestelde vragen

Het kennismakingsgesprek voer ik altijd met jou en je partner. Ik vind het belangrijk dat jullie van dezelfde informatie worden voorzien. Als mediator ben ik neutraal en onpartijdig. Apart een gesprek voeren kan voor ruis zorgen. En als jullie samen komen, zullen jullie ook snel merken of jullie beide de intentie hebben om samen te scheiden.

Dat is vooraf moeilijk te zeggen omdat er verschillende factoren zijn die hier invloed op hebben. De snelheid waarmee jullie samen afspraken maken is iets wat jullie zelf in de hand hebben. Het indienen van het verzoek van de scheiding door de advocaat, de wachttijd bij de rechtbank voor het uitspreken van de scheiding en de inschrijving bij de gemeente zijn externe factoren die de duur mee bepalen. Als je kijkt naar een gemiddelde dan is de scheiding ongeveer tussen de drie en zes maanden rond.

Een mediator mag geen verzoek bij de rechtbank indienen voor een scheiding. Dat kan een advocaat wel. Daarom heb ik een samenwerking met een goede advocaat die het verzoek naar de rechtbank stuurt. Voordat zij de stukken instuurt zullen we samen een gesprek plannen. Tijdens dit gesprek controleert ze of jullie degene zijn die in de stukken staan en of hetgeen opgeschreven is ook is wat jullie afgesproken hebben. Na akkoord zal ze de stukken insturen.

Het is geen verplichting maar ik raad het wel aan. Soms lijkt het aan de buitenkant goed te gaan met de kinderen maar speelt er van alles. Hoe jong kinderen ook zijn, ze hebben vragen maar durven deze door loyaliteitsconflicten of door het verdriet wat ze bij jullie zien niet te stellen. Door de kinderen met een derde in gesprek te laten gaan, durven ze soms meer te zeggen dan tegen jullie.

In geval van huwelijk en geregistreerd partnerschap moet het verzoek tot scheiding ingediend worden bij de rechtbank. Heb je een samenlevingscontract, dan is dat niet nodig. In dat geval zal het proces iets anders verlopen.

In principe wordt het bedrag in 2 keer gefactureerd. Bij start en bij einde traject. Als dit niet mogelijk is, dan kunnen we in overleg altijd iets anders afspreken.

De kosten voor de advocaat worden achteraf apart gefactureerd.