Wat betekent de KIES methode?
Wat is de KIES methode?

Kinderen in een scheiding, dat is iets wat steeds meer voorkomt door alle scheidingen die jaarlijks plaatsvinden. Voor kinderen is het vaak moeilijk te begrijpen waarom hun ouders uit elkaar gaan en dat maakt het extra verdrietig.

Een scheiding heeft een ontzettend grote impact op kinderen. Zij kiezen er niet voor om te scheiden, maar het overkomt ze. Ze hebben dan ook geen idee wat ze overkomt en voelen de grond onder hun voeten wegzakken. De vaste basis is er niet meer. Hoe groot de impact van de scheiding op de kinderen is, is grotendeels afhankelijk van jullie als ouders. Daarom is het zo belangrijk dat jullie hier samen goed mee omgaan en dat er naar de kinderen geluisterd wordt.

Ik wil een kennismakingsgesprek

Kinderen van gescheiden ouders

Kinderen van gescheiden ouders zullen altijd last hebben van de scheiding. Het is belangrijk dat jullie de kinderen vooropzetten en samen tot goede afspraken komen. Juist dan kun je ervoor zorgen dat de impact zo laag mogelijk is. Daarom heb ik ervoor gekozen me te laten scholen tot KIES mediator. Door mij als KIES mediator in te zetten, help ik de kinderen maar ook jullie bij het onderscheid te maken tussen partnerschap en ouderschap.

Bij een KIES mediator staat het kind altijd centraal en is er standaard een mogelijkheid om met de kinderen een KIES mediation gesprek te voeren. Ik kan dan kijken naar de behoefte van het kind met betrekking tot de scheiding. Door eens door de ogen van het kind te kijken, kunnen ook voor het kind de beste oplossingen bedacht worden. Jullie als ouders bepalen dan samen wat er in het ouderschapsplan meegenomen wordt.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van het KIES kindplan ter ondersteuning van het KIES mediation gesprek en het opstellen van het ouderschapsplan. Dit KIES kindplan is speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren waarvan de ouders gaan scheiden en kinderen recht te doen. Het KIES Kindplan geeft de mogelijkheid om in lijn met het VN Kinderrechten verdrag te scheiden.

Wat doet de KIES mediator?
Ik wil een kennismakingsgesprek

‘Wat er ook speelt in jullie leven, laat het vooral de kinderen zijn’.

Ouders scheiden, niet de kinderen

Het KIES mediation gesprek is uiteraard geen vervanger voor de gesprekken die jij met je kind hebt. Wel helpt het de kinderen in een scheiding doordat ze ook met een “vreemde” derde kunnen praten.

Het is en blijft belangrijk voor jullie als ouders om met de kinderen in gesprek te gaan en te blijven luisteren naar wat ze vertellen. Maar luister juist ook naar wat ze niet vertellen! Dat zegt soms nog meer dan wat ze wel zeggen.

Wat is de KIES methode?
Wat doet de KIES mediator?

Wat is de KIES methode?

Kinderen In Een Scheiding, daar staat KIES voor. KIES staat voor professionele begeleiding. Van individueel tot groepen, voor kinderen en jongeren die daar behoefte aan hebben. Ongeacht hoe de scheiding tussen ouders verlopen is of hoe lang het geleden het is.

KIES helpt kinderen om te leren kiezen voor zichzelf. Zo worden kinderen in scheiding gehoord en hun stem telt mee. Ze leren hun gevoelens te verwoorden en kunnen hun wensen en verlangens uitspreken. Dat KIES kinderen helpt is bewezen in de praktijk en met een effectenstudie door de Universiteit van Utrecht.

KIES biedt de kinderen een veilige omgeving om zelf (of met andere kinderen) stil te staan bij alles wat de scheiding met zich heeft meegebracht. Maar ook juist met dingen die ze misschien nog steeds meemaken.

Ik wil een kennismakingsgesprek

Wat doet de
KIES mediator?

De KIES mediator is getraind om te werken vanuit de visie van KIES. Dat jullie het scheidingsproces afsluiten als partners en doorgaan als gescheiden ouders is de belangrijkste visie. Als KIES mediator houd ik jullie een spiegel voor en begeleid jullie naar het denken als ouders, voor nu en in de toekomst.

Ik houd daarbij rekening met de behoeftes en belangen van alle partijen. Jullie beide én de kinderen worden vertegenwoordigd. Daarbij richt een KIES mediator zich in het bijzonder op en vanuit het belang én de behoeften van het kind. Ik zal daartoe ook een gesprek aangaan met jullie kinderen.  De input van het kind kan meegenomen worden in het ouderschapsplan.

Ouderschap na scheiding

Niet alleen is het fijn voor jullie als ouders om te horen wat de wensen van jullie kinderen zijn. Ook vanuit de wetgever is bepaald dat bij het ouderschapsplan opstellen de kinderen ook geraadpleegd moeten worden. Natuurlijk wel afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, op welke manier dit gebeurt. Dit kan gevoelig liggen en daarom is een gesprek voeren via KIES mediation een goed idee. Een mediator helpt op het ouderschapsplan volledig naar gezamenlijk ideeën en overeenkomsten op te stellen. Dat maakt ouderschap na een scheiding een stuk gemakkelijker!

Ik wil een kennismakingsgesprek
Ik wil een kennismakingsgesprek