In 2023 gaan er een paar belangrijke dingen veranderen als het gaat om alimentatie. Graag vertel ik je hier meer over.

Indexeringspercentage alimentatie

Elk jaar bepaald de minister van justitie met welk percentage de partner- en kinderalimentatie moeten worden aangepast. Het percentage dat gebruikt wordt hangt af van de loonstijgingen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bepaald dit loonindexcijfer.

Per 1 januari 2023 is het indexeringspercentage vastgesteld op 3,4%. Dit betekend dat de alimentatiebedragen per voornoemde datum omhoog gaan met 3,4%. Een voorbeeld: huidige alimentatiebedrag is € 100 per maand, dat wordt per 1 januari 2023 €103,40.

Betaal je alimentatie? Zorg dat je het bedrag aanpast.
Ontvang je alimentatie? Informeer je ex-partner over de indexeringspercentage en vraag of dit aangepast wordt per 1 januari 2023.

Nieuwe manier berekenen partneralimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van partneralimentatie speelt de financiële draagkracht van beide partners een rol. Een onderdeel van de financiële draagkracht zijn de woonlasten. Voor kinderalimentatie wordt gerekend met 30% van het netto inkomen. Voor partneralimentatie wordt gerekend met de werkelijke loonlasten. Per 1 januari 2023 wordt dit gelijk getrokken en wordt ook voor partneralimentatie ook gerekend met 30% van het netto inkomen.

Al langer is er de wens om dit gelijk te trekken. De ervaring laat zien dat rekenen met 30% van netto inkomen eenvoudig werkt. Want het is voorspelbaar en vaak blijven discussies uit. Terwijl bij de partneralimentatie regelmatig discussies zijn. Bijvoorbeeld als iemand een erg duur huurhuis heeft en daardoor niet kan bijdragen. Je ziet dat hier vaak rechtszaken door ontstaan.

Per 1 januari 2023 wordt daarom het woonbudget geïntroduceerd dat 30% van het netto inkomen bedraagt. Dit geldt als de daadwerkelijke woonlasten hoger zijn maar ook als deze lager uitvallen. Natuurlijk kunnen er uitzonderingen zijn, maar deze zullen veelal via de rechter bepaald worden.

De nieuwe berekening geldt voor zaken die na 1 januari 2023 op zittingen worden behandeld door de rechter en waarbij de ingangsdatum van de (gewijzigde) alimentatie op of na 1 januari 2023 ligt.

Jus vergelijking

Als de alimentatieberekening gemaakt wordt, dan wordt er altijd een jusvergelijking gedaan. Bij de jusvergelijking wordt gekeken of de alimentatie ontvanger niet meer te besteden heeft dan de alimentatie betalende.

Nu geldt nog dat er gekeken wordt wat er over blijft aan vrije bestedingsruimte nadat aan de eerste levensbehoefte is voldaan. Maar vanaf 2023 veranderd ook dat. Dan wordt er gekeken wat jullie beide feitelijk te besteden hebben. Dat moet dan gelijk zijn na het betalen van de alimentatie. Bijzondere kosten en kosten van kinderen (exclusief kosten betaald uit kindgebonden budget) worden hierin ook meegenomen.

Heb je vragen, wil je een herberekening of ga je scheiden en heb je hulp nodig? Neem dan contact met me op.

Ik wil contact opnemen

Ik wil dit graag delen op mijn social media: